لحظه قبل از پرواز

این تصویر(حضور شهید شکوری و میرزاجانی در جمع) آخرین تصویر از شهدای عملیات کانی سخت در داخل خاک عراق در نزدیکی مقر نیروهای عراقی غروب قبل از عملیات.

رزمندگان در دهانه یک غار مانندی برای آماده شدن برای عملیات پناه گرفته اند.

این تصویر در سال 1376 توسط سردار پرویز احمدی بعد از 26 سال به دست خاانواده شهید رسید.

حاج پرویز بعد از عملیات و پایان جنگ در نگاتیو فیلمهایش به این عکسها برخورد می کند پس از چاپ آنها متوجه می شود که تاکنون این حلقه فیلم بعد از عملیات در آرشیوش بوده و برای اولین بار چاپ می شود.

و تنها سندی است که لحظات قبل از شهادت را برای خانواده ما بعد از سالها به تصویر کشید.

/ 0 نظر / 84 بازدید