سو’مدیریت کار دست اثر باستانی میدهد

سالی که گذشت شهرداری با نگاه اقتصادی وارد شهر شد و با تمام هشدارها و اعتراضات و مواضعی که در قبال تصمیمات غیر کارشناسانه و بی برنامه شهردار و تیم ناکارآمدش گرفتیم گوش شنوایی نبود تا با گذشت 11ماه از مدیریت شهر زیر زمینی به دست شهرداری هر آنچه که حاصل و تلاش 9سال ما بود بر باد رفت و مشکلاتی را هم بر آن افزود که کار را بسی سخت و هزینه هایی را بر دوش گردشگری شهر نوش آباد وارد کرد.

اگر بخواهیم با نگاهی موشکافانه و در ابعاد مختلف بر این ناکارآمدی بپردازم و تحلیلی مستند و واقعی از این جریان داشته باشم فقط باید بگویم کسانی که یک شبه از راه رسیدند و دایه داری و ادعای میراث می کردند که خود الفبای میراث را هم بلد نبودند فقط ابزار قدرت در دستشان بود که نهایت خودشان را به هلاکت و نابودی کشاندند و تاریخ هزار و چند ساله شهر و زحمات ما مردم  و علاقمندان و آبروی شهر و فرهنگ و خسارات مالی فراوانی بر گرده اقتصاد شهر تحمیل کردند.این دیار کهن را برای کسب شهرت و موقعیت شخصی شان به چالش کشاندند ولی خوشبختانه این سیاه نمایی و خیمه شبازی به سالی طول نکشید.

با شعار دروغ و فریب و تهدید و تخریب وارد شدند ولی با رسوایی این شهر را ترک کردند و رفتند.

مجالی باشد با نگاهی موشکافانه از زوایای مختلف این روند پر فراز و نشیب را بازگو خواهم کرد.

به این خاطر دست به قلم شدم که در شرایطی هستم که می بینم واقعا مردم شهر به واقعیت رسیدند و با حضورشان دست این ایادی فریب و تزویر را از دامان ژاک تاریخ این شهر کوتاه کردند نه اینکه محدودیتی برای تحلیل داشته باشم.

تماسهایی گرفته شد.صحبتهایی با فرهیختگان شهر شد که دلم شاد شد که واقعا هر جا که نیاز باشد مردم حضور به موقع خود از اعتبار و آبرو و حیثیت شهر و مردم این شهر وارد صحنه می شوند .

آن چیزی که خیلی از جاه طلبان از این قدرت نهفته در شهر ما بی خبرند.

فقط مساله مهم این است که آنقدر بی برنامه کار کردند تا جایی که دادستان شهرستان هم وارد ماجرا شد و مستقیما برخورد قضایی با تورهای مختلط و مشکل ساز در ورودی و بازدید از شهر زیر زمینی نمود.

صدای مردم به خاطر اقدام رئیس دفتر شهردار در چیدمان بستگان خود در اداره شهر زیر زمینی و عدم واریز دریافتی های حاصل از فروش بلیط به حساب شهرداری و بی حساب و کتاب بودن مجموعه اعتراض و صدای مردم را درآورد.

در کل و خلاصه مردم حضور گردشگر و بهره برداری از این اثر تاریخی که نفعی برایشان ندارد و حتی دردسرساز هم شده و عده ای از آن به نفع شخصی خود سو’استفاده می کنند را نمی خواهندو قاطعانه در مقابل این گروههای فرصت طلب ایستاده اند.

زمانی که درآمد شهر زیر زمینی صرف مخارج خودش نشود‘اگر به حساب شهرداری واریز می شود پس چرا 6ماه حقوق کارگرانش عقب افتاده؛چرا برق اماکن عمومی و پارکها به خاطر بدهی قطع می شود و....اینها سوالاتی بود که نه شهردار و نه شورای شهر برای پاسخ گویی از آن حاضر نبودند پاسخی برایش به مردم بدهند.

/ 0 نظر / 2 بازدید