تلالویی از خورشید

شما جوانان عزیز شاهد و فرزندان شهدا یک امتیازی به همه دارید و آن امتیاز این است که یک پیوند خونین با اسلام، با قرآن، با انقلاب بین شما بوجود آمده است.

به این امتیاز افتخار می کنیم و به وجود مبارک رهبری فرزانه و سرفراز 

باز یاوه گویان بگویند داریم سو استفاده می کنیم شما بودید چه می کردید؟

همه امتیازات دنیایی که دارید با این امتیاز عوض نمی کنیم شما به دنیایتان دلخوش باشید ما توی دنیا به رهبرمان

/ 0 نظر / 3 بازدید