سفرنامه 1روزه در داخل کویر

سفری که دیروز داشتیم مربوط به همراهی مادر و دختری جهانگرد آلمانی بود که با برنامه ای متنوع و با خودرو مجهز بیش از 300کیلومتر راه و تماشای جاذبه های حیرت انگیز کویر را برایشان فراهم نمودم.

برنامه ای که کمتر گردشگران ایرانی تمایل و یا توجهی به دیدن کویر به این طریق از خود نشان می دهند.

دوست داریم هر جا که همه می روند برویم.با حضورمان پس از مدتی طبیعت بکرش را به لجن بکشیم و تبدیل به زباله دانی بکنیم ولی خوشبختانه نقاط بکری وجود دارد که قدرت و امکان خرابکاران طبیعت به آنجا غیر ممکن است.

جاهایی که هنوز می شود به رخ خارجی ها کشید و آنها را به حیرت و تحسین وا داشت.

در فرصتی مناسب سفرنامه تصویری را ارائه خواهم نمود.نکات با ارزشی هم در این سفر وجود دارد که به آن اشاره خواهم کرد.

پس تا بعد...

/ 0 نظر / 3 بازدید