از درآمد شهر زیر زمینی تا برگزاری همایشهای تبلیغاتی انتخاباتی

آنهایی که از قبل برنامه های خود را حول جلب اعتماد مردم برای کسب کرسی شورا صرف کرده اند از هر ابزاری برای جلب رای و اعتماد سازی ها استفاده می کنند.

دریافت هزینه های میلیونی که از اساس خلاف قانون و مقررات جاری است که در اختیار یک گروه قرار می گیرد و فعالیت اقتصادی می کنند تا  این از درآمدها با برپایی میتینگ و همایش و جلسات در سطح شهر قصد دارند اینگونه القا کنند که از درآمدهای حاصله صرف توسعه و پیشرفت شهر می کنند این در حالی است که با القا و دروغ پردازی و عوام فریبی می خواهند برای شهری تصمیم بگیرند که مردمش در صف مقدم رهبری صف آرایی کرده و با حضور پر شورشان در برنامه های عبادی سیاسی شهر در پشت سر نماینده ولی فقیه معادلات و نقشه های شوم فتنه را بر هم زدند.

مردم هوشیاری که دیگر در دام فریب افرادی که با خط ولایت و رهبری مشکل دارند نمی خورند و با بیداری و هوشیاری هر نقشه و دسیسه ای را در نطفه خفه می کنند.

ملتی که میی دانند رفتارها و وعده ها و برنامه های در هوای انتخاباتی جز فریب کاری چیزی در بر ندارد.

و افرادی که با فریب و دروغ می خواهند سکان مدیریت شهر را به دست بگیرند بدانند جز روسیاهی و شرمساری برای خود و گروهشان چیزی عایدشان نخواهد شد.

این را مردم در دو دوره گذشته نشان دادند.

مردم تشنه صداقت و خدمت صادقانه و بدور از هر فریب کاری و وعده های توخالی هستند.

ما بر خود لازم و واجب می دانیم که واقعیات را برای مردم بازگو کنیم تا بین حق و باطل را بهتر تشخیص دهند.

آنهایی که بر توسعه امامزاده محمد شهر سنگ می زنند

ببینید چطور از درآمد گردشگری شهر، مردم را رنگ می زنند

/ 0 نظر / 3 بازدید