می دونستید آیا ؟

می دونستید آیا ؟ :|می دونستید آیا ؟ :|  آدامسی که به روی زمین پرت میشه  برا پرنده ها حکم تکه نون رو داره و وقتی  پرنده شروع به خوردن اون میکنه  تو گلوش گیر کرده و مانع از این میشه که پرنده  هر نوع آب و غذای واقعی رو قورت بده به این ترتیب  پرنده به طرز دردناکی اون هم ذره  ذره جون می ده!!!    بیایید مسئولیت زبـــاله های مان را عهده دار شویم... :(
آدامسی که به روی زمین پرت میشه

برا پرنده ها حکم تکه نون رو داره و وقتی
...
پرنده شروع به خوردن اون میکنه

تو گلوش گیر کرده و مانع از این میشه که پرنده

هر نوع آب و غذای واقعی رو قورت بده به این ترتیب

پرنده به طرز دردناکی اون هم ذره

ذره جون می ده!!!


بیایید مسئولیت زبـــاله های مان را عهده دار شویم..
/ 0 نظر / 4 بازدید