نمی دانستم

زندگی وقت کمی بود و نمی دانستم

    همه ی عمر دمی بود و نمی دانستم

         حسرت رد شدن ثانیه های کوچک

             فرصت مغتنمی بود و نمی دانستم

                    تشنه لب عمر به سر رفت و به قول سهراب

                            آب در یک قدمی بود و نمی دانستم

   

/ 0 نظر / 2 بازدید