وسعه دولت الکترونیک و مکانیزه کردن فرایندهای عملیاتی جزء اهداف اصلی سازمان است

حسینی مکارم درششمین جلسه شورای معاونان توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه ها؛

توسعه دولت الکترونیک و مکانیزه کردن فرایندهای عملیاتی جزء اهداف اصلی سازمان است

منبع خبر میراث آریا

/ 0 نظر / 14 بازدید