قارچ درختی

 

نمونه ای از ظرفیتهای گردشگری ژئو مورفولوژی که به کلوتکهای کویر معروف است.شکل داخل بدنه کلوت تصویر چندین حیوان را در حال تعقیب و گریز و فرار نشان می دهد.

تنوع پوشش نادر گیاهی و جانوری که قابلیت بالایی در جذب توریست طبیعت گرد و ماجرا جو دارد.این تصویر در دورترین و دور افتاده ترین نقطه کویر آران و بیدگل ثبت شده است.

وقتی شهامت ورود به دل کویر را پیدا کردی اونوقت زیبایی هایش چونان حوری های بهشتی برایت طنازی می کنند و از دیدنش سر خوش می شوی.ما دوران جوانی از این تصاویر با مضمون عاشقانه استفاده می کردیم.

فرق نمی کند کویر باشد یا داخل شهر ، نوش آباد باشد یا کاشان.تکلیفمان را حداقل با خودمان معلوم کنیم.مسجد،بنای شاخص گردشگری، پارکینگ عمومی،واقعا از تداخل و تناقض ها نه که مردم رنج می برند اعتبار ما در مقابل میهمانان خارجی که می خواهیم بگوییم دارای تمدن و شکوه و بزرگی هستیم خدشه دار و دچار تردید می شوند.

اصرار بر بالا رفتن پشت بام کاروانسرای مرنجاب و جست و خیز کردن بر روی پوشش فرسوده کاهگلی آن نه تنها بر معلومات علمی شما افزوده نمی کند این جلف بازی های عده ای گردشگر نما موجب شده کل پوشش عایق رطوبتی بنا بر اثر تردد بی مورد از بین رفته و رطوبت به داخل سقف ها نفوذ کند که نبود بودجه کافی و عدم رفع خطر موجب تهدید جدی برای ریزش سقفها گردیده است.کاش نسل این مدل جماعت خودخواه که فرق پشت بام بنای تاریخی و ورزشگاه و زمین بازی را نمی دانند  منقرض شود.

قارچ درختی که در جنگلهای پده در پناه نوار ریگ بلند در منطقه چاه ... کویر زیبای آران و بیدگل قابل مشاهده می باشد.یکی از زیبایی هایی این منطقه می باشد که می شود در این جنگل زیبا دید.چاه ... از مناطق بکری است که ظرفیت بالای گردشگری دارد اما گاها شاهد تخریب درختان و آسیب به محیط زیبای آن و ریختن زباله و سوزاندن شاخه ها توسط بعضی از افراد که از جنبه تفریحی وارد آن می شوند هستیم.

لزوم حفاظت و نگهداری و فرهنگ سازی از طرف متولیان امر به جای تکذیب واقعیات و گزارشات خلاف واقع و تشویق سرمایه گذارانی که هیچ توجیه اقتصادی در این نقطه ندارد.تنها تشویق گروههایی است که رد انها را جز تخریب هیچ دیگر نمی توان یافت.

زمانی که زمینه های سرمایه گذاری در مناطق بکر و با قابلیت های بالای گردشگری، چون محوطه های باستانی که کمترین تمهیداتی برای حفاظتش صورت نگرفته، اطلاع رسانی عین تخریب و نابودی است.

اطلاع رسانی بدون برنامه های نظارتی و حفاظتی عین نابودی است.

متاسفانه بعضا شاهدیم چه در امر سرمایه گذاری و بهره برداری، چه در امر معرفی نادرست ظرفیتهای طبیعی و تاریخی گردشگری دچار تناقض و نوعی دنبال بزرگ نمایی هستیم.

نمونه ان تلبیغ شهر زیر زمینی بزرگ ترین شهر زیر زمینی جهان

بلوف های از این دست زیاد داریم که نه تنها در منطقه شاهد رشد و توسعه اصل در نگهداری و حفاظت از بنا و فرصت نبودیم در حالی که با تبلیغات دروغین آسیبهای جدی بر زیر بنای این فرصت های طلایی زدیم.

طرح موضوع سایت های باستانی که سالها قبل ثبت و شناسایی و  کاووش گردیده و رسانه ای کردن آن اگر جنبه خودخواهی و تائید گزارشات متناقض نباشد نوعی تحریک و تشویق کردن گروههایی است که شاهد بودیم در سکوت خبری هم اقدام به تخریب و آسیب بنا زده اند.

رفتار خودخواهانه ما و استفاده ابزاری و تبلیغاتی از ظرفیتهایی که از نسلهای قبل به صورت امانت به دست ما رسیده و ناشیانه رفتار کردن آن ظلم به نسل های بعدی ماست.

خیلی وقتها سکوت می تواند جاذبه های گردشگری از دست مهاجمین در امان دارد.

اما متاسفانه در چند سال گذشته شاهد تخریب رو به رشد جاذبه های گردشگری و فرصت های طلایی در شهرستان آران و بیدگل هستیم که مثل موریانه از داخل دارد نابود می کند اما متاسفانه ما را مشغول زرق و برق و تجملات و زیبایی های کاذبی کرده اند که فقط می تواند کمک به ماندگاری افرادی کند که می دانند این دنیا و این موقعیت ها گذرا می باشد.برای ماندگاری خود متوسل به هر نیرنگی می شوند.

کاش و کاش به جای تخریب و جبهه گیری از افراد منتقد دلسوز کمی به خودمان و رفتار خودخواهانه خود نگاهی بیاندازیم تا ببینیم با این رفتارمان در آینده چه فاجعه ای داریم رقم می زنیم.

آیندگان درباره ما چه قضاوتی خواهند کرد.

خدا یا ما را به راه راست هدایت فرما.

ما را لایق قدردانی از زیبایی ها و فرصت ها و نعمت هایی که برای خدمت به مردم به ما عطا نمودی  بفرما. آمین یا رب العالمین

/ 0 نظر / 83 بازدید