انگیزه های فرار از مدرسه

از وبلاگ در حوالی کویر

...وضعیت آموزش و پرورش ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چگونه است؟ دکتر محمدرضا سرکار آرانی که سالها در کشور ژاپن به بررسی وضعیت آموزش و پرورش این کشور پرداخته و اکنون نیز در دانشگاه ناگویای این کشور است درباره وضعیت مدارس ژاپن می نویسد: تقریباً تمام مدارس ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ژاپن دارای زمین چمن ، سالن ورزشی و استخر سرپوشیده است.همچنین دانش آموزان تا ساعت 4 در مدرسه حضور داشته و به آنها صبحانه و نهار داده می شود.» اگر تنها همین یکی دو سطر مدارس ژاپن را با کشور ایران مقایسه کنیم مشخص می شود چرا با شنیدن زنگ آخر، دانش آموزان ایرانی با سرعت از مدرسه خارج می شوند اما بچه های ژاپنی با اکراه به سمت خانه می روند.

منبع وبلاگ آقای توحیدی

/ 0 نظر / 15 بازدید