گیر و کش بر سر ورود عضو الی البدل

همانطور که قبلا گفته بودم تمام مشکلات و بدبختی هایی که بر سر شهرمان می آید عملکرد ضعیف اعضایی است که متاسفانه با یک جلسه مباحثه پی خواهید برد چه کسانی با چه دیدگاههایی دارند بر سرنوشت شهر تصمیم می گیرند.

البته با تغییرات و استعفاهایی که صورت گرفته عضو 7آقای علی طاهری است که دیدگاهی متفاوت با بقیه اعضا دارد و قرار است به عنوان عضو جایگزین وارد شورا شود که 4نفر دیگر از سیاست هایی که ایشان در دستور کار خود دارد برآشفته شده و افرادی اقدام به فرستادن پیام به ایشان نمودند که از حضور در شورا صرف نظر کند.

در فرصتی خواهم نوشت چرا علی طاهری تصمیم گرفت 1سال و اندی باقی مانده را وارد شورا شود و آنهایی که از حضورش ترسیده اند و دارند فشار می آورند چه نیاتی و چه اهدافی دارند و چرا اینهمه به تکاپو افتاده اند.

خدا با کسانی است که در راه خدا ایستادگی کردند.و برای خلق خدا از جان و مال و آبرویشان گذشتند.

/ 0 نظر / 3 بازدید