میراثی در ویرانی

در حالی که با رسانه ای شدن تخریب کلوت های شهداد به دلیل نصب دکل مخابراتی، میراث فرهنگی از فعالیت لودرها در این منطقه گردشگری جلوگیری کرده بود، با گذشت دو روز از متوقف شدن تخریب، از روز شنبه دوباره تخریب بخش قابل توجهی از کلوت های شهداد آغاز شد.

شکار بز و کل در منطقه منطقه مهریز یزد، شکار دز این مناطق با صدور مجوز از سوی  اداره کل محیط زیست صورت می گیرد.
/ 0 نظر / 2 بازدید