کی مایه ننگ است؟

حتما این مطلب را خواهی خواند یا خبرت می کنند تا بخوانی روزی که پشت گوشی گفتی شما آبروی ما را بردی رفتم ببینم رهبرم درباره ما چه می گوید اینگونه فرمودند:

خانواده های شهدا به ملت ایران آبرو و حیثیت دادند.

دیدم دیدگاهت با رهبری خیلی فاصله دارد اگر اینچنین نبود دفاع از قانون وتلاش برای اجرای قانون را افتخار می دانستید نه مداخله زمانی دیدم که عکس یادگاری با کسانی می گیرید که با ولایت و نظام فاصله دارند گفتم افتخارم این باشد افرادی چون شما ما را مایه آبرو ریزی بدانند.

ما راه پدرانمان را در پیش گرفته ایم نه از مرگ هراسی داریم نه زیر بار ذلت می رویم حالا ببین باید با ما چه کرد؟

/ 0 نظر / 4 بازدید