در هفته نامه تعطیلات نو منتشر شد

همانطور که گفته بودم مقاله ای در 14 صفحه در خصوص کشف و معرفی شهر زیر زمینی را تنظیم و به نگارش دراوردم و چندین نسخه آن را در اختیار دانشگاههای مختلف کشور جهت ارائه کار علمی و تحقیقاتی قرار دادم.

با پیگیری دوست خوب و استاد عزیرم آقای نور آقایی و اشکان خان بروج زحمت و فرصت چاپ آن را در هفته نامه تعطیلات نو در 21 آبان 90چاپ و منتشر گردید.

چاپ این مقاله که حاصل یک عمر حضور بنده در کشف و شناسایی یک اثر باستانی بود ان هم در یک هفته نامه پر بیننده و تخصصی هم از لحاظ حقوقی استفاده آن تحت پوشش قرار گرفت تا از این بعد دیگر افرادی به خود اجازه ندهند از آن سوء استفاده و در همایشها به نام خود ارائه دهند و لپ تاب جایزه بگیرند و هم اینکه با نشر ان دغدغه ای داشتم که افراد ناآگاه ارائه اطلاعات غلط به گردشگران می دادند که از همین جا از همه پرسنل زحمت کش هفته نامه تعطیلات نو کمال تشکر و قدردانی را دارم که بدون هیچ چشم داشتی اینهمه مطلب را در یک شماره چاپ کردند.

افتخاری بود که ابان ماه هم در خدمت  تیم این هفته نامه در جشن یک ساله گی  آن حضور داشته باشم و با دوستان از نزدیک اشنا شوم.

ما به چنین مجموعه هایی دلخوشیم دولت و میراث  کیلویی چند

اگر میراث و شهرداری حقوق چند ساله ام را پایمال کردند ولی هستند ایرانیان باغیرتی که با حمایتهای بی دریغ خود ما را در ادامه کار مصمم و دلگرم می کنند.

این لینک صفحه ای که مقاله در آن چاپ شده است:

 #id=3627>http://www.newholidays.ir/pages/1529#id=3627

/ 0 نظر / 3 بازدید