مصاحبه با رادیو ایران درخصوص مشکلات پیش رو شهر زیر زمینی

3سال قبل خبرنگار رادیو ایران  برای تهیه مصاحبه از چگونگی کشف و شناسایی شهر زیر زمینی به نشو آباد امد مصاحبه مفصلی تهیه و پخش گردید.

در حاشیه جشن راهنمایان گردشگری در کرمان با یکی از دستندرکاران رادیو ایران نشستی داشتیم اتفاقات پیش آمده را و مشکلاتی که گریبانگیر این اثر باستانی شده را شرح دادم و قرار شد تا پوششهای خبری مستمری برای نجات و رهایی این مجموعه باستانی و شاهکار معماری زیر زمینی انجام دهند.

دیروز تماس تلفنی و مصاحبه انجام شد و قرار است روز چهار شنبه جاری این مصاحبه انتقادی و چالشی که هر هفته در موضوع مشکلات و نقد و بررسی با موضوعات میراث فرهنگی می پردازد پخش شود.

ساعت و زمان دقیق این مصاحبه را اطلاع رسانی خواهم کرد.

با سپاس از دوست عزیزم آقای بوربور

/ 0 نظر / 15 بازدید