شهردار رفت

خواستم بعد از چند روز سکوت و عدم به روز رسانی دل دوستان را با خبر شاد، خوشحال کنم.

شهردار نوش آباد پس از بازگشت از سفر تفریحی سیاحتی هندوستان شب گذشته استعفا داد و شورای شهر هم این استعفای خجسته را قبول کرد و دل مردم این شهر زجر کشیده را شاد کرد.

حالا مانده علی با حوضش

اکثر اعضا شورای شهر به اجماع رسیده اند که دیگر به تصمیمات مغرضانه رئیس شورای شهر تن ندهند و بیش از این اوضاع شهر را به وخامت نکشانند تا در پیشگاه خداوند و مردم شرمنده نباشند.

لذا از بین معاون شهردار مهندس کوزه کر و مهندس خاکسار که از حمایت رئیس شورای شهر برخوردار بود اعضا شورا بر ماندن مهندس کوزه گر ترجیح داده و شهردار هم در قبال حمایت قاطع اکثریت تن به استعفا داد.

این در حالی است که رئیس شورای شهر هم در حال استعفا می باشد.

در این خصوص مردم در روز جمعه پیش رو نماز و سجده شکر را به جا خواهند آورد.

هر چند شرایط نامناسبی را شهر در 1سال گذشته پشت سر گذاشته به هر حال هر وقت جلوی ضرر را بگیری منفعت است.

/ 0 نظر / 2 بازدید