اویی در کتابهای درسی

بازتابهای گسترده ای که بعد از کشف و شناسایی معماری پیچیده شهر زیر زمینی نوش آباد در طول 10سال در بر داشت به همت دوستان و نخبگان نوش آبادی مخصوصا دوست ارجمند مهندس فخرآبادی نخبه علمی پیگیری ها و تلاشها به ثمر نشست

و دفتر تالیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مصوب نمود:

از سال آینده ای صفحه ای از کتاب جغرافیا مقاطع دوم متوسطه درباره شهر زیر زمینی نوش آباد چاپ و تدریس شود.

این اقدام شایسته را به همه علاقمندان به تاریخ و فرهنگ کهن ایران عزیز تبریک عرض می نماییم.

امید است همه آنهایی که توانایی در پیگیری های در خصوص پیشرفت شهرشان دارند اینگونه خیر خواهانه قدم بردارند.

کافی است نظرتنگی و بخل و حسد را از روح و جانمان دور کنیم همه چیز درست می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید