/ 1 نظر / 20 بازدید

یادمه یه زمانی همین اقتصاد دانان میگفتن پوپولیست = احمدی نژاد حالا میگن پوپولیست = روحانی نتیجه ی عقلی: ازن نظر اقتصاد دانان، پوپولیست یعنی دولت!!! [خنده] -------------------------------------------------------------- ضمیمه: من خودم منتقد روحانی ام. [ابرو] ولی این دیالوگهای پوپولیستی اقتصاددانان سیاست زده خسته ام کرده!!! [خنثی]