شیوه های فریبنده تبلیغاتی انتخاباتی

این روزها متداول می شود افرادی برای جلب نظر مردم یا نشان دادن حضور و نفوذ و کارآیی خود از شیوه های مختلف عکس یادگاری با افراد و مسولین می گیرند و طوری که بیشتر به جوک و خنده تبدیل می شود.

مدلهای مختلف زوایای قابل بررسی  لبخندها  حرکات سر و صورت آنقدر زیبا و حساب شده که انسان را به حال و هوای انتخابات برده و این چهره و تصویر تا پای صندوقهای رای در ذهن مردم نقش می بندد.

البته این مدلها مسبوق به سابقه است و از این رفتار عوام فریبی درعصرهای پارینه سنگی هم کار برد داشته است.

یک دوره  در کره زمین زندگی کنیم زندگی مان و فعالیتهایمان بر روند توسعه چرخش افلاک تاثیر نداشته باشد و  در طول مدت همزیستی با مردمبا انها نتوانسته باشیم رضایتشان را با خدمت صادقانه و خدمت بی ریا جلب کنیم چطور می توانیم در یک مقطع 1 ماهه دست به فریب کاری بزنیم و احساس کنیم ملت نمی فهمند و بخواهیم خودمان را بر ملت غالب کنیم بعد هم که امورات را در اختیار گرفتیم یک دوره که گذشت ببینیم که همه انهایی که توانسته بودیم با عوام فریبی اعتمادشان را جلب  کنیم جز لعن و نفرین و نارضایتی چیز دیگری را برای کارنامه حضور سیاسیمان در فعالیتهای شهر به جا نگذاشته و اعتبار و انتظار ناچیزی را هم که در حد اداره مدرسه موشها داشتیم از دست دادیم و محقق نشد.

بعضی ها فکر می کنند شیوه اداره امور شهر باید بر اساس سیاست و مدیرت مدرسه موشها که زمانهای قدیم در تلویزیون پخش می شد باید تدوین شود.

 

 

سطح آگاهی مردم آنقدر بالا رفته که در انتخابات خود توان تشخیص بالایی را نشان خواهند داد. دو مرحله انتخابات و تجربه ناموفق را بر سرشان آوردیم فکر نمی کنم دیگر ملت این سرزمین بر روی احساسات و فریب و تزویر و دروغ و وعده های بی پایه اساس به کسی اعتماد کنند.

شیوه های متداولی که از لحاظ روانشاسی اجتماعی می شود بر اساس رفتار شناسی اهداف و نیات تشنه های قدرت و ریاست را تشخیص داد را باز گو می کنیم تا حتی جمله ای و حتی حرکتی و رفتاری از یک نامزد سر زد ملت بتوانند محکم و با صلابت تشخیص و انتخاب و تصمیم درست را حتی در شرایط بد اتخاذ نمایند.

تاریخ ثابت کرده کسانی که با فریب و تقلب و تزویر رای اعتماد آورده  چون رای واقعی پشتوانه شان نبوده نتوانستند یک دوره را تا پایان برسانند و همین موجب موج شدید اعتراضات و مشکلات و بحران در سطوح مختلف شهر شاهد هستیم.

آنهایی که در گذشته نتوانستند خدمت مفیدی برای پیشرفت شهر و یا حتی سوابقی مفید در سطح اجتماعی ندارند چطور می توانند ادعا کنند که می توانند برای شهر و مردمش تصمیم گیری کنند یا افرادی که هر بار از طریق قانون دستشان از منافع ملی کوتاه می شود و در مقابل قانون قرار می گیرند می خواهند امین مردم باشند.

آنهایی که نتوانسته اند امانت دار خوبی باشند یا در رفتار و کردارشان صداقت نداشته اند قطعا گزینه خوبی برای وکالت نخواهند بود.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 4 بازدید