مستند جاذبه های شهرستان در شبکه خبر

این بار از واحد تولید شبکه خبر تماسی داشتند تا جاذبه های گردشگری شهرستان از جمله معماری دست کند زیر زمینی نوش آباد را مستند سازی و در ویژه برنامه ای به نمایش گذارند.

اما بنده معتقد بودم در حال حاضر بهترین گزینه در این فصل چاله های سنبک است که از منظر طبیعی و کشاورزی یک پدیده نادر در جهان محسوب می شود و تهیه کننده را متقاعد کردم تا فعلا این مستند را برای چاله های سنبک تهیه کنند کارها و مجوزها در حال صدور و هفته آینده کار تصویر برداری انجام خواهد شد.

امید است بتوانیم همه جاذبه های گردشگری منطقه را آنطور که شایسته است به مردم معرفی کنیم و فرهنگ نگهداری و حفاظت و بهره برداری آن را نیز به مردم آموزش بدهیم.

برنامه های آتی نیز حول محور جاذبه های گردشگری ابوزید آباد از جمله قلعه کرشاهی،کوههای یخاب و لطیف و جاذبه های آن،چاه کنجه،کلوت های خطب شکن،چاله های چارطاقی،چاه عروس و جزیره سرگردان را دربرنامه های این مستند سازی قرار داده ایم.

کار مستند نگاری بر اساس موضوع گزارش مناظر طبیعی و تاریخی و گردشگری که ناشناخته و شاخصه های مهمی را درخود قرار داده و مناظر زیبایی برای تصویر برداری دارند انجام می گیرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید