محمد فیروزی پور

همین کوتاه و مفید بگویم محمد فیروزی پور جدای از مطالبات و انتظارات و حاشیه های پست سیاسی که ایشان در شهرستان آران و بیدگل داشت باید بی اغراق بگویم دوست و دشمنش از رفتنش دلگیر شدند.

شاخصه هایی چون ادب و تواضع و صبر و متانتش بی نظیر بود.شاید عده ای در مورد مدیریتش و موقعیتش در این پست حساس ایراداتی می گرفتند ولی با آمدن فرماندار بعدی مشخص می شود که در مجموع ایشان در این شهرستان پر انتظار و توقع موفق بوده است یانه

یکی از دستاوردهایش در طول این چند سال در این شهر پر التهاب فروکش کردن اختلافات قومی و محلی و آرام شدن فضای جنجالی در این شهر بود.

شکی نیست این اتفاق در دوره مدیریت ایشان اتفاق افتاد.به بقیه اش هم کار ندارم.

آقای فیروزی پور دوستت داریم هر کجا باشی خدا پشت و پناهت

گلیم زیبای دست باف خاله نصرت را که برایم خیلی ارزش داشت در روز تودیع ات برایت ارسال کردم تا ذره ای از زحمات و تلاشها و پیگیری هایی که در حق این منطقه محروم نمودی قدرشناسی باشد در توان خودم.

/ 0 نظر / 5 بازدید