عابر بانک

عابر بانک تجارت هم راه اندازی شد.

دوسال قبل عابر بانک ملی در خیابان امام خمینی(ره) شهر نوش آباد راه اندازی شده بود این بار عابر بانک نجارت در مجاور میدان شهداء شهر نوش آباد راه اندازی شد.

از ویژگی های این عابر بانک می توان به مجهز بودن به جدیدترین امکانات پیشرفته و نوین آن اشاره نمود.

امتیاز بعدی قرار گرفتن بانک تجارت در میدانی وسیع که دسترسی آسان و عدم وجود مشکلات ترافیکی نسبت به عابر بانک ملی اشاره نمود.

به لحاظ توریستی بودن این شهر و حضور زیاد گردشگر در ایام خاص و تعطیل نیاز به چنین عابر بانکی در چنین فضایی از ضروریاتی بود که در خدمات رسانی بهتر به میهمانان می تواند کمک زیادی به دسترسی آسان به این سیستم بانکی داشته باشد.

هنوز راه زیادی برای رسیدن به یک شهر مطلوب و ایده آل باقی است.

کاچی بهتر از هیچی

/ 0 نظر / 2 بازدید