این وطن روزگاری آباد بود

سیل،زلزله،قحطی،وبا،طوفان شن,خشک سالی،

اینها  برکاتی بود که به خاطر فراموش کردن رفتار و کردار و پندار نیک اجداد ما بر ما نثل ما سرزمین ما  وارد شد.

روز به روز هم مصیبتها بیشتر می شود.

نوش آباد از دهها قرن پیش بلا پشت بلا برایش نازل می شود.

همه نوع بلایی هم دیده.

ولی حاضر نیستیم درس بگیریم.

پس ببار هر چه بلاست بر سر ما که هر چه می آید بر سرمان کرده خودمان است.

/ 0 نظر / 3 بازدید