نامه آقای محیط زیستی برای جلوگیری از پیشرفت یک منطقه

 منبع خبر : درباره آران و بیدگل: کمپینی با نام "کمپین مخالفت با احداث جاده آران و بیدگل به گرمسار" !!!

کاش یک نگاهی به نقشه می انداخت بعد نامه نگاری می کرد تا اینهمه شرمنده نشود.

خجالت اورترین کاری بوده که شما به اصطلاح حافظ محیط زیست در حق مردم محجوب شهرستان آران و بیدگل انجام دادی.والا ما هم برای محیط زیست دلمان می سوزد اما این راهش نیست.

تا کی مانع تراشی و کارشکنی بس است مسلمانی و هموطن این شیوه ها مشکلی را از شما حل نمی کند.

جاده آران و بیدگل به چرم شهر

/ 0 نظر / 16 بازدید