نور امید

ممکنه نتوانم این تاریکی ها را از بین ببرم

اما با همین روشنایی کوچک

فرق ظلمت و نور، و حق و باطل را

نشان خواهم داد...

و هرکه به دنبال نور است

این نور هرچند کوچک

در دل او بزرگ خواهد بود ...

"شهید دکتر مصطفی چمران"

 

/ 0 نظر / 8 بازدید