نوش دارو پس از مرگ سهراب

 متفاوت و شرایط و اوضاع دگرگون

در دور اول سال 83 مهندس شقایقی را انتخاب کردند و در دور دوم 2تا شهردار به سرکار آمد مهندس عطایی شاد و مهندس خاکسار با این تفاوت که عطایی شاد 4سال خدمت کرد و پایان یک دوره 4ساله استفعا داد و در اواخر سال 1389 میدان را به خاکسار سپرد.

چالشها و مشکلاتی در این دو دوره بر شهر حاکم بود که جای بحث جداگانه ای دارد ولی بیشترین اعتراض ها متوجه شورای شهر جدید بود که بیشترین ترکیب را در کادر اداری به نیروهای غیر بومی توسط شهردار دوم  صورت گرفته شده بود گردید تا اینکه در حال حاضر در مدت 3ماه مسئول مالی و شهرسازی و عمران از مجموعه کادر اداری شهرداری حذف شدند.

بحث هایی بر سر این بود که چرا شهرداری این همه نیروی غیر بومی با حقوق و مزایای بالا را وارد سیستم کرده و چرا با توجه به کمبود اعتبارات و بحران مالی اقدام به هزینه های هنگفت برای تجهیز و ساخت و ساز در ساختمان شهرداری انجام دادند و چرا حقوق نیروهای بومی با چندین ماه به تاخیر می افتد و بیشترین کارهای اجرایی را به گونه ای تقسیم کرده بودند که فشار کار بر روی دوش نیروهای بومی بود و مزد و حقوق کمتری برخوردار بودند و چرا شهردار جدید اقدام به کسر حقوق و مزایا را شامل حال نیروهای بومی نمود و خیلی از مسائل دیگر

بیشترین بحث از لحاظ حقوق بالا کارامدی پایین و برخورد نامناسب با ارباب رجوع و بالا بودن تخلفات اداری متوجه مسئول مسکن و شهرسازی شهرداری بود که بیشترین اعتراضات پرسنل شهرداری و مردم و ارباب رجوع متوجه ایشان شده بود که در هفنه گذشته ایشان از کادر نیروهای شهرداری حذف شد و قبل از آن مسئول امور مالی و الان هم مسئول عمران شهرداری و شنیده شده الان که دوره پایان کار شوراها نزدیک شده و حجم نارضایتی مردم بالا گرفته شده شورای شهر اعتراف به اشتباه خود مبنی بر حمایت از این نیروها نموده اند و شهردار را تحت فشار قرار داده اند تا به اصلاح پرسنل نماید.

منتقدین بر این باورند تغییر موضع شورای شهر در این واپسین ماهها برای جلب رضایت مردم و حضور در دوره بعدی اقدام به این تاکتیک روی آورده اند.

این درحالی است که با حمایت شورای شهر نیروهای غیر بومی تا آستانه استخدام در کادر شهرداری پیش رفته بودند.

مباحث زیادی درباره هزینه ها و اعتبارات و قراردادها و ناهماهنگی ها و اشتباهات فاحش در خصوص اداره این شهرداری کوچک که پیامدش بدهی های سنگین عدم هم خوانی درآمدها و اعتبارات و هزینه ها و ایجاد بحران مالی در شهرداری است را به دنبال داشته است.

دور اول با سیاستگذاری فروش زمین و منابع درآمدزایی اقدام به اجرای پروژهای غیرکارشناسی و غیر ضرور کردند و دور بعدی به ناچار مجبور به ادامه این راه اشتباه رفتند و روز به روز وضعیت اداره شهر در این سیستم شهری بحرانی تر می شود.

حال شورای شهر آیا می تواند در این مدت باقی مانده اعتبار از دست داده را بازگرداند؟آیا معجزه ای صورت خواهد گرفت؟آیا واقعا منبع درآمدی مهمی وجود دارد تا شهر را از این بحران که مردم مستقیما درگیر آن شده اند نجات دهد؟

و بیشمار سوال بی جواب دیگر

/ 0 نظر / 2 بازدید