سوالات بی جواب

جلسه ای که در آن مسئولین نه چندان لایق گردشگری شهرمان به آنها جواب ندادند؟

متولی و مسئول قانونی شهر زیر زمینی کیست؟

2.درآمد حاصله از فروش بلیط شهر زیر زمینی که بالغ بر 50 میلیون تومان می شود چه می شود؟

3.عده ای نگران بودند نباید دزب شهر زیر زمینی بسته شود ولی نگفتند چرا نباید بسته شود.

4.حمایت عضو شورای شهر با آن توجیهات ماست آب دوغ خیاری اش درباره نادیده گرفتن ارزشها و حتک حرمت ها از گروهی مورد دار  که خود نیز عضو آن ان نیم بند است.

همانطور که گفته بودم برای توجیه رواج فرهنگ مبتذل غربی در فرهنگ اصیل مردم متدین مصداقی چون باغ فین را به میان می آورند افرادی که وابستگی نزدیکشان به فرقه ظاله محرز می باشد.از نفوذ این افراد ناشایست که امضاء طومار مردمی را مردم ناآگاه خطاب می کند دور از انتظار نیست کسانی که بر سر سفره فرقه ظاله نان خوردند بهتر از این نمی شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید