سفر بخیر


 

-"به کجا چنین شتابان؟"

گون از نسیم پرسید.

-"دل من گرفته زین جا

هوس سفر نداری

زغبار این بیابان؟"

-"همه آزرویم،اما

چه کنم که بسته پایم...

به کجا چنین شتابان؟"

-"به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم."

-"سفرت به خیر!اما تو و دوستی،خدا را

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،

به شکوفه ها،به باران،

برسان سلام ما را."

/ 0 نظر / 2 بازدید