زنگ خطر برای نشست دشت کاشان، به صدا درآمده است

این بحران شده، برداشت بی رویه آب از مخازن طبیعی دشت کاشان برای کشاورزی سنتی است.
وی، افزود:‌ تفاوت میزان ورود و خروج آب، باعث فشار بر مخازن طبیعی آب می شود و استفاده بیش از حد، که در سال های اخیر شدت گرفته است، خالی شدن سفره های آب و در نتیجه نشست زمین را به دنبال دارد.
وی تاکیدکرد: اگر ما مخارج حاصل از کشاورزی را محاسبه کنیم، به این نکته می رسیم که کشاورزی ما جز نابودی و تخریب طبیعت و تخلیه سفره های آب زیرزمینی سودی به دنبال ندارد.
به گفته این کارشناس محیط و جغرافیا، چنانچه استفاده خارج از توان محیط، ادامه یابد،خالی شدن سفره های آب زیر زمینی و نشست زمین، پیامدهایی از جمله مهاجرت اجباری و شاید نابودی تمدنی به عظمت تاریخ در این دشت زیبا دور از ذهن نیست.
فخرآبادی، اظهارداشت: برنامه ریزی مدیران می تواند با آمایش محیطی و تغییر برخی مشاغل از جمله کشاوری و جایگزینی مشاغلی متناسب با ظرفیت سرزمین تا حدودی از گستردگی بحران بکاهد.
وی، با اشاره زمینه های توسعه صنعت گردشگری تاکیدکرد: ایجاد اشتغال در زمینه توسعه ژئو توریسم و طبیعت گردی و گردشگری فرهنگی و مذهبی، می تواند راهکار تغییر اشتغال و کمک به کاهش فشار بر سفره های آب زیرزمینی و دیگر تبعات آن باشد.
این کارشناس مهندسی محیط و جغرافیا، تصریح کرد: تپه های ماسه ای و برخان های زیبا و دیگر آثار ژئومورفولوژیک کویر، زیبایی طبیعی کوهستان کرکس پتانسیل و ظرفیت عظیم منطقه ، در جذب درآمد و صادرات نامرئی حاصل از توریسم می تواند اشتغال منطقه را از کشاورزی به این بخش سوق دهد.
فخرآبادی افزود: توسعه گردشگری با فراهم آوری زیرساخت ها و تبلیغات رسانه ای در نجات از این خطر، راهگشا خواهد بود به طوریکه درآمدی بیش از عایدات نفتی ما خواهد داشت.
به گفته وی، صنعت توریسم بشر گریزان از صنعت مادی گرایی را به طرف طبیعت و پدیده های شگرف آن جلب می کند و کشورهایی همانندسوییس،فرانسه،کنیا و ترکیه در ارتباط با محیط های طبیعی و فرهنگی که هر دو این ها در دشت کاشان مشاهده می شود به شکوفایی اقتصادی کلان رسیده اند.
وی، با اشاره به آبیاری کوزه ای در ایران قدیم، گفت: در شرایطی که استفاده و آبیاری نادرست به بحران آب دامن می زند و کشورهای غربی به تقلید از هنر گذشتگان ما، هم به توسعه کشاورزی خود کمک می کند و هم از این مسیر، درآمد ناشی از صنعت گردشگری خود را توسعه می دهند

 
/ 0 نظر / 3 بازدید