کاروانسرای مرنجاب در حال واگذاری قانونی به صورت اجاره

به وسعت 400 متر مربع به همراهی تعدادی از سرمایه گذاران وبهره برداران بناهای تاریخی که با سرمایه گذاری بالغ بر240 میلیارد ریال در بحث احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی با این صندوق مشارکت کرده اند شرکت خواهد کرد.

...به گفته سلطانی آزاد، معاون سرمایه گذاری و طرحهای صندوق احیاء، این میزان سرمایه گذاری تنها در برگیرنده هزینه های مرمت این بناهاست و اگر هزینه های مربوط به تجهیز را هم به آن اضافه کنیم با برآوردهای فعلی این رقم به چندین برابر خواهد رسید.

همچنین در بحث اشتغال زایی این پروژه ها مشاغل مستقیم حاصل از بهره برداری این پروژه ها حدود 1328 نفر تخمین زده شده و مشاغل غیرمستقیم تا چندین برابر برآورد می شود.

از سوی دیگر معرفی بالغ بر 140 بنای تاریخی در سطح کشور جهت جذب تقاضاهای سرمایه گذاری (بهره برداری به شیوه اجاره)در دستور کار صندوق احیاء در این نمایشگاه قرار دارد.

هدف از حضور این سرمایه گذاران و بهره برداران از طرفی معرفی اقدامات صورت گرفته توسط آنان و به اشتراک گذاشتن تجربه ها و دستاوردهای حاصل از این نوع مشارکت با سایر علاقه مندان و متقاضیان سرمایه گذاری و بهره برداری بناهای تاریخی است و از طرف دیگر ارائه الگوهایی در خصوص احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی است که می تواند مورد نقد و بررسی صاحبنظران این حوزه قرار گیرد و در رفع موانع و مشکلات اجرایی این مأموریت ملی موثر واقع شود. (فارس)

/ 0 نظر / 4 بازدید