راهکار چیست؟

از اوایل سال 1380همزمان چند پروژه ناشناخته و با ارزشی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان آران و بیدگل کلید خوردشرایطی پیش آمد تا این فرصتی باشد برای از بن بست خارج کردن منطقه و ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی پایدار

پتانسیلی که اگر نادیده و یا سهل انگاری شود تبدیل به معضلی خواهد شد که دامنگیر همه را خواهد گرفت و جز افسوس چیزی بر دل وسیع این مردمان کویری نخواهد ماند.

فرصتی در حوزه کویر مرنجاب و ظرفیت بعدی در کشف و شناسایی شهر زیر زمینی نوش آباد

هر دو قابلیت ثبت در فهرست آثار و جاذبه های طبیعی و تاریخی جهانی را دارند اما زیر ساختها و شرایط موجود می تواند این دو فرصت طلایی را به آن سرحد پیشرفت و توسعه برساند؟

فقط یک بحث وجود دارد اینکه متاسفانه عدم مدیریت و نگاه اقتصادی و حضور افراد مغرض و فرصت طلب و ناآگاه این فرصت ها را به چالش کشانده و برای دستیابی به منافع شخصی خود از هر ابزاری استفاده می کنند.

واقعا شرایط موجود می تواند راه دور و دراز دیدگاه بلند مدت و چشم انداز خوبی برای آینده ایجاد کند؟

قطعا در ابتدا دستندرکاران این دو موقعیت ناشناخته با نگاهی بلند مدت شروع به معرفی آن نمودند.

ترکیبی از مسئولین بومی در شهر آران و بیدگل با تشویق مرحوم دکتر عظیمی و به هیئت مدیره توانایی چون سیف الله امینیان(مدیر کل اسبق سازمان میراث اصفهان), مهندس فخری(شهردار سابق شهر آران و بیدگل)تیمسار منصوریدکتر شریفی و دیگر مهره های کلیدی و توانمندی که با برنامه ای بلند مدت چشم انداز بسیار خوبی را برای منطقه مرنجاب ترسیم کردند ولی چند سالی طول نکشید این عزیزان یا بازنشست شدند یا از گردونه مدیریتی شهر خارج شدند و شرایط موجود پیش رو حاصل ناکارآمدی مدیرانی است که به جای حل مساله اقدام به پاک کردن صورت مساله می کنند و روز بروز شرایط بدتر می شود.

در هر دوره ای نقص هایی وجود دارد مهم این است که نگاه ما به این مساله تا چه میزان در پیشبرد و توسعه این فرصت می تواند کارگشا باشد؟آیا واقعا شرایط موجود ریشه از بی برنامه گی و بی توجهی دارد یا واقعا این منطقه شرایط و زیر ساخت و ظرفیت و گنجایش استفاده از چنین موقعیتی را ندارد؟

مسئاله بعدی هم که می توانست یک ضلع این مثلث باشد در شهرستان وجود شهر زیر زمینی نوش آباد است.

الان این دو فرصت روز به روز با چالشهای جدیدی روبرو می شود که تمامی زحمات و تلاشها و برنامه های قبل را نابود می کند.

درفرصتی مناسب توضیحات بیشتری از چالشها,راهکارها و موانع و رفع انها خواهم پرداخت.

/ 0 نظر / 2 بازدید