انتخاب با توست

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید : اول آنچه نیستید... دوم همه ی آنچه هستید...
همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!!!
چه سنگ به کوزه بزنی چه کوزه به سنگ بزنی شکست با کوزه است...
آدم ها را از آنچه درباره ی دیگران میگویند بهتر میتوان شناخت تا از آنچه درباره ی خود میگویند.!!!
"قدرت " در دیدن معایب نیست ؛
در گفتن محاسن است. آدمها بازی کردن را دوست دارند این انتخاب توست که هم بازیشان باشی یا اسباب بازیشان....
99
/ 0 نظر / 34 بازدید