نوش آباد وطنم

خدا کیست؟

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟

خدا در دستیست که به یاری میگیری

درقلبیست که شاد میکنی

درلبخندیست که به لب مینشانی

خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی

درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی

آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی، خدا

درتو،باتو، و برای توست...

سهراب سپهری

نویسنده : : ٩:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٤/٤/٢۱
Comments نظرات () لینک دائم