نوش آباد وطنم

تفاُل به حضرت حافظ

هر از چند گاهی دل به دیوان حافظ می دهم حالی از احوالات درونی و اسرار نهان را در غزلی هویدا می کند.

حال واقعیت دارد یا نه من دلبسته شعرهایشم تا تعابیر فالهایش .به رسم سنت  قدیمی به گرفتن فال عادت دارم.

این هم فال اول هفته من

 گر چه ما بندگان پادشهيم

گنج در آستين و کيسه تهی

 هوشيار حضور و مست غرور

 شاهد بخت چون کرشمه کند

 شاه بيدار بخت را هر شب گو

 غنيمت شمار صحبت ما

شاه منصورواقف است که ما

دشمنان را ز خون کفن سازيم

 رنگ تزوير پيش ما نبود

 وام حافظ بگو بازدهند

پادشاهان ملک صبحگهيم

جام گيتی نما و خاک رهيم

بحر توحيد و غرقه گنهيم

ماش آيينه رخ چو مهيم

 ما نگهبان افسر و کلهيم

 که تو در خواب و ما به ديده گهيم

 روی همت به هر کجا که نهيم

 دوستان را قبای فتح دهيم

 شير سرخيم و افعی سيهيم

 کرده‌ای اعتراف و ما گوهیم

تعبیر: شخصی با اراده و دوستی صمیمی هستی. مراقب باش تا از حسن رفتار و از صداقت و دوستی تو سوء استفاده نشود. زندگی خوب و راحتی در پیش داری.

نویسنده : : ٩:٠٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٥/۱
Comments نظرات () لینک دائم