نوش آباد وطنم

چرا؟

چرا دو اثر و فرصت بزرگ گردشگری در منطقه اینهمه بی برنامه پیش می رود؟

چرا اینهمه فرصتی که برای عموم مردم است در انحصار عده ای خاص قرار گرفته است؟

چرا در حالی که همه مردم در تنگنای اقتصادی و تحریم هستند عده ای از فرصت ها و درآمدهای گردشگری که حاصل زحمات دیگران است به اسم مردم و آبادانی شهر به جیب می زنند؟

چرا شهرداری ها نه مرغ اند نه شتر اما هم در امورات مردم دخالت می کنند هم بر سر مردم حکومت می کنند.هم دولتی هستند هم خصوصی

تاحالا سیاست شکل گیری شهرداری ها را بررسی کرده اید؟

چرا تنها خیابان نوش آباد کج است؟

چرا شهرک صنعتی انصار در انحصار یک نفر باید باشد؟

چرا کسی که خود عامل عقب ماندگی شهر و صنعت و کجی خیابان شده به خود اجازه دهد در امورات گردشگری دخالت کند راهکار بدهد و اظهار فضل کند ولی به کسی اجازه بررسی و شفاف سازی در اموراتی در آن چنبره زده ندهد؟

چرا شورای شهر باز با تجربه های گذشته و سوابق روشن شهردار قبلی باز تحت تاثیر جنگ روانی دست به اشتباه تاریخی زدند؟

چرا اینهمه افغانی در شهر است و یه دنیا مشکلات و معضلات اما همه سکوت کرده اند؟

چرا شورای شهری که شعارشان انتخاب شهردار بومی بود عمل نکردند؟

واقعا شخص صالح و شایسته بومی نبود یا حاضر نبود به قبول تصدی این پست؟یا وقت انتخاب محدود بود برای تصرف کرسی ریاست و نشستن بر این تخت روان دنیا فریب؟

دنیا تف بر تو و شیطان لعنت خدا بر تو که هر دو قسم خوردید هم دنیایمان را ویران کنید هم آخرتمان

نویسنده : : ٧:٢٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۱
Comments نظرات () لینک دائم