نوش آباد وطنم

می دونستید آیا ؟

می دونستید آیا ؟ :|می دونستید آیا ؟ :|

آدامسی که به روی زمین پرت میشه

برا پرنده ها حکم تکه نون رو داره و وقتی

پرنده شروع به خوردن اون میکنه

تو گلوش گیر کرده و مانع از این میشه که پرنده

هر نوع آب و غذای واقعی رو قورت بده به این ترتیب

پرنده به طرز دردناکی اون هم ذره

ذره جون می ده!!!بیایید مسئولیت زبـــاله های مان را عهده دار شویم... :(
آدامسی که به روی زمین پرت میشه

برا پرنده ها حکم تکه نون رو داره و وقتی
...
پرنده شروع به خوردن اون میکنه

تو گلوش گیر کرده و مانع از این میشه که پرنده

هر نوع آب و غذای واقعی رو قورت بده به این ترتیب

پرنده به طرز دردناکی اون هم ذره

ذره جون می ده!!!


بیایید مسئولیت زبـــاله های مان را عهده دار شویم..
نویسنده : : ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم