نوش آباد وطنم

باید رفت

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بناکردی؟
گفت : چهار اصل                          
1-دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2-دانستم که خدا مرا می بیند پس حیا کردم
3-دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم
4-دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم

نویسنده : : ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٧
Comments نظرات () لینک دائم