نوش آباد وطنم

ننویسیم

ما خوب کسی را که بود بد ننویسیم /بالا تر از آن چیز که باشد ننویسیم

آزاده خیالیم که از راه تملق/ توصیف خسان را به خوش آمد ننویسیم

 


خر مهرهء ناقابل هر بی خردی را/فیروزه و الماس و زبرجد ننویسیم

 


...بی پرده بگوییم هر آن چیز که دیدیم/ترسیده ز تهدید و پیامد ننویسیم


مداح کسانیم که دل زنده به عشق اند/بر مرده دلان لوحهء مرقد ننویسیم


آن را بستاییم که او قابل وصف است/گر لایق توصیف نباشد ننویسیم


بازار سخن گرچه کساد است درین شهر/ما هم سخن از بهر درآمد ننویسیم


ما عهد نمودیم که غیر از سخن حق/گر جوشن و شمشیر شود سد ننویسیم


« الفت » به جز از رنج و غم و مردم مظلوم/دیگر ز خط و خال و لب و قد ننویسیم
محمد آصف الفت

 

نویسنده : : ٧:٢٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
Comments نظرات () لینک دائم