نوش آباد وطنم

ابرهای سیاه بارانی

توصیفی از هوای بهاری کویر از پشت پنجره:
بوی نم باران و هوای ابری و بارانی و صدای جیک جیک و بازی گنجشکان و شادی طبیعت و موجوداتش را می شود از عمق وجود حس کرد.انگار آسمان هم با زمین ما قهر است دیگر از اون بارانهای شادی آور و نشاط آور نمی آید.سایه ابر سیاه ظلم و جور و دروغ جای ابر سیاه بارانی را گرفته حتی باران و ابر هم از باریدن شرم دارند.وقتی می بینند سیاهی بر قلبها حاکم است و اشک چشمان مادران و فرزندان ایران زمین جای باران راگرفته است.
باران ببار تا پاک شود سیاهی و پلیدی و زشتی.ساعقه های بهاری دلم برای غرشتان تنگ شده.ساعقه آید و این دیو سیاه را از وسط دو نیم کند تا در صبحی بهاری و بارانی مردم را در جشن و شادی ببینم.

نویسنده : : ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٩
Comments نظرات () لینک دائم