نوش آباد وطنم

خواستن توانستن است

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان تغییر دهند.
عواملی که می تواند منجر به تاریخی شدن حرکت مردم شود.
تبعیض و ظلم و دروغ و فاصله گرفتن از مردم
اتحاد و یکپارچگی و حمایت و پیروی از یک رهبری واحد برای رسیدن به یک هدف مشترک و رهایی از وضع موجود
از این حرکات غیر قابل پیش بینی در تاریخ کشور زیاد دیده ایم.
ولی عواملی که می تواند به گسستگی این حرکات انقلابی شود.
غرور و فراموش کردن اهدافی که برای به دست یابی اش تلاش شد.
فاصله رهبری و سکان دار این حرکت از مردم.
عدم تحقق وعده های آن رهبر انقلابی و عدم تغییر و بازگشت به حالت قبل یا بدتر شدن شرایط از وضع قبلی
بی اعتمادی و ایجاد فضای اختلاف و دلسردی که خود عواملی در درون خود دارد.
نگهداری یک دستاورد بزرگ از به دست آوردن آن خیلی بزرگ تر و مهم تر است.
نباید غافل شد آنهایی که از این تغییر شکست خوردند و احساس شکست می کنند در لایه های مخفی  و در زیر این پوست ایجاد شده قرار می گیرند و در صدد به شکست کشاندن و فروپاشی این انقلابند.

نویسنده : : ۸:٠٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
Comments نظرات () لینک دائم