نوش آباد وطنم

چیتا

اگر این سفر چیتا دیدم عالی می شه و گرنه مجبورم در سفر بعدی تمام تلاشم را بکنم و در یک سفری جستجوگرانه و چند روزه و تنها در انتظار دیدنش بنشینم.

دیدنش امیدی است برای حیات و ماندن.خبر دیده شدنش زندگی بخش است.امید بخش است.

در یکی از سفرهای قبلی ام به پارک ملی کویر در مسیر برگشت در تاریکی شب چیتا را دیدیم که از جلوی نور چراغ خودرو عبور کرد و در فاصله ای نزدیک در یک گودالی خفت کرد و با چشمان براقش ما را تماشا می کرد.

سفر قبلی هم در محیط بانی عکسهای زیبایی را قاب کرده بودند که حدود 38دوربینی که محیط بانان در کوهها و دشتها نصب کرده بودند30دوربین  از چیتا عکس ثبت کرده بود..زیبا بود و امید بخش

البته مافیایی هم در این کوهها از راههای زیادی به دور از چشم محیط بانان به قصد شکار این زیبای نجیب کمین می زنند و موجبات نگرانی شدیدی برای عزیزان محیط بان شده اند.

به امیدی که با مانده گاری و بقای این یوز  نام زیبای ایران را زنده نگه دارد.

دیر اقدام کنیم بدلش را چینی ها میسازند و وارد بازار می کنند و نام جعلی بروی آن می گذارند.

نویسنده : : ۸:۳٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
Comments نظرات () لینک دائم