نوش آباد وطنم

خدا کیست؟

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟

خدا در دستیست که به یاری میگیری

درقلبیست که شاد میکنی

درلبخندیست که به لب مینشانی

خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی

درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی

آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی، خدا

درتو،باتو، و برای توست...

سهراب سپهری

نویسنده : : ٩:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٤/٤/٢۱
Comments نظرات () لینک دائم

انتخاب با توست

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید : اول آنچه نیستید... دوم همه ی آنچه هستید...
همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!!!
چه سنگ به کوزه بزنی چه کوزه به سنگ بزنی شکست با کوزه است...
آدم ها را از آنچه درباره ی دیگران میگویند بهتر میتوان شناخت تا از آنچه درباره ی خود میگویند.!!!
"قدرت " در دیدن معایب نیست ؛
در گفتن محاسن است. آدمها بازی کردن را دوست دارند این انتخاب توست که هم بازیشان باشی یا اسباب بازیشان....
99
نویسنده : : ٩:۱٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٤/٤/٢۱
Comments نظرات () لینک دائم

و ان لیس للانسان الاما سعی

جاده موفقیت "سر راست" نیست

پیچی وجود دارد به نام "شـــکست"

دوربرگردانی به نام "سردرگمی"

سرعت گیرهایی به نام "دوستان"

چراغ قرمزهایی به نام "دشمنان"...

چراغ احتیاط هایی به نام "خانواده"

تایرهای پنجری خواهید داشت به نام "شغل"

اما اگر یدکی به نام "عـــــــــــزم" داشته باشید

موتوری به نام "استقامت"

و راننده ای به نام *خــــــــــــــــــــــدا

نویسنده : : ۸:٥٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٤/٤/٢۱
Comments نظرات () لینک دائم